Toppmeny

Vang Skiløperforening arrangerer hvert år skileik over seks kvelder i januar/februar for barn i alderen 5 – 7 år. De siste årene har det deltatt ca. 120 barn på disse kveldene.

HOVEDFORMÅLET ER Å FREMME LYSTEN OG GLEDEN VED Å GÅ PÅ SKI!

Skileiken er også ofte det første møtet med skiløperforeningen for både barna og deres foresatte. Mye er således nytt, og det er viktig å være det bevisst i forhold til at barna og de foresatte må føle seg velkomne og derav bli trygge i miljøet. I tillegg må de få anledning til å bli kjent med hva som er innholdet i aktivitetene. Barn i denne alderen trenger tid og liker ofte gjenkjennbare aktiviteter/øvelser.

Et generelt mål for all skiaktivitet for barn er å gi variert og allsidig treningspåvirkning der gode opplevelser og mestring står i fokus. Dette danner grunnlag for god skiteknikk og gode skiferdigheter, og gjelder for all skiaktivitet, herunder også skileiken.

Med skileiken ønsker vi å stimulere barnas utvikling og de grunnleggende bevegelsene i form av:

Allsidig skiaktivitet knyttet til grunnleggende basisferdigheter innenfor langrenn,

Skileikprinsipper med situasjonstyrt- og oppgavestyrt innlæring,

Masse lek og moro på ski,

Tilpasse terreng og aktivitetene til barnas utviklingsnivå og skiferdigheter.

I tillegg ønsker vi å legge vekt på å utvikle sosiale ferdigheter gjennom samværsregler. Det å ta hensyn til hverandre, vente på tur, lytte, vise toleranse mm er viktige ferdigheter i det å delta i en organisert idrett.

Norsk Tipping YC rør Roar Wilhelmsen AS Interoptikk Ottestad ASKO Skraastad Gård og Gartneri