Toppmeny

Vang Skiløperforening ønsker å stimulere barn, ungdom og voksne til å delta i skiaktiviteter i et godt miljø hvor alle kan trives, og hvor de skal ha muligheten til å oppleve glede og mestring gjennom fysisk utfoldelseHovedmålsettingen er at Vang Skiløperforening fortsatt skal være den klubben i Hedmark Skikrets med flest og gladeste utøvere, den samlet sett største aktiviteten og de samlet sett beste resultatene. Denne visjonen skal oppnås gjennom:

  • Intensivt rekrutteringsarbeid
  • Prioritering av arbeidet med å unngå frafall av medlemmer på de ulike alderstrinn
  • Samarbeid og helhetstenkning i og mellom gruppene og hovedlaget, og andre skiklubber i nærområdet
  • Økonomien i klubben skal sikres gjennom dugnadsarbeid, tilskudd, ulike arrangementer og sponsorinntekter

VSFs visjon

Norsk Tipping YC rør Roar Wilhelmsen AS Interoptikk Ottestad ASKO Skraastad Gård og Gartneri