Toppmeny

Forside Langrenn Om oss "En god VSF'er"

Les hva det i praksis betyr å være en god VSFer!

Vi er stolte av å representere Vang Skiløperforening

Vi er et lag med individualister som er forpliktet til å støtte hverandre i medgang og motgang

Det er ikke tillatt å snakke nedsettende om andre utøvere eller trenere. Hvis du har noe på hjertet, snakk med den det gjelder eller en leder/trener/foreldrekontakt og få ryddet opp i saken.

Utøvere/trenere/ledere skal ha en åpen dialog som preges av gjensidig respekt. Det betyr at man lojalt følger det som blir bestemt. Er man uenig, eller ønsker andre løsninger, skal dette tas opp med trener/leder på en åpen og ryddig måte. Ingen skal gå bak ryggen på noen i VSF.

På konkurranser og samlinger representerer vi VSF. Vår måte å opptre på som lag/individualister er særdeles viktig for å fremme vår klubb, vår kultur og holdninger. Noen ganger kan det være bedre å være en moralsk vinner enn å stå øverst på seierspallen.

Alle løpere fra junioralder er forpliktet til å bruke VSF sine dresser/luer med egne sponsormerker, dersom ikke andre avtaler forhindrer dette

Alle løpere 11 – 16 år oppfordres til å bruke VSF-bekledning

Løpere fra 13 år oppfordres til å representere VSF under KM stafett. Uttak til stafetter foretas av UK (uttakskomiteen)

Løpere i VSF plikter å delta på minimum to dugnader i løpet av året

Løpere over 16 år plikter å bistå ved to treninger for de yngre gruppene to ganger i løpet av sesongen på forespørsel

VSF gir økonomisk støtte til ulike samlinger og konkurranser. Denne støtten kan bli redusert dersom man ikke følger de retningslinjer som er vedtatt av sportsutvalget eller styret i Vang Skiløperforening

Norsk Tipping YC rør Roar Wilhelmsen AS Interoptikk Ottestad ASKO Skraastad Gård og Gartneri