Toppmeny

Forside Om klubben Grasrotprisen 2011

•Avtale om treningssamarbeid ble inngått i 2011, og varer i første omgang frem til 2013, med intensjon om videreføring

•Prosjektet er et tilbud til løpere fra og med 15-års klassen•Målsettingen med prosjektet er; 1) å hindre frafall, og 2) gi et treningstilbud til alle, uansett nivå

•Prosjektet er organisert gjennom Styrene i hver enkelt klubb, og en Styringsgruppe med ett styremedlem fra hver av klubbene

•Økonomien styres av Vang Skiløperforening som et eget prosjektregnskap•Kostnadene er forholdsmessig fordelt etter antall løpere fra hver enkelt klubb

•Samtlige løpere i samarbeidet representerer egen klubb på renn og samlinger

•Det inngås forpliktende arbeidsavtale med samtlige trenere•Søknaden «Samarbeid på tvers», med klubbsamarbeidet som bakgrunn, ga Vang Skiløperforening Grasrotprisen 2011

Norsk Tipping YC rør Roar Wilhelmsen AS Interoptikk Ottestad ASKO Skraastad Gård og Gartneri