Idrettsglede for alle

Utviklingstrapp

Alpint

Skiløper for livet

Skiglede og utviklingsfokus hele veien

Mestring og utvikling skaper motivasjon som er avhengig av mengde og kvalitet. Det er et mål i seg selv at selve prosessen skal være lærerik og positiv. Den beste forutsetning for utvikling er i et miljø som kjennetegnes av entusiasme og glød: Samhold! Den positive opplevelsen i et miljø skal gi mersmak til en livslang skiinteresse. Man skal tenke tilbake på alpinaktiviteten som en epoke i livet en ikke ville vært foruten.

Langsiktig utviklingsplan
Modellen har som mål å gi veiledning spesielt til alpinklubber i aldersbestemte klasser. Den skal gi et helhetlig bilde og reflektere over innhold og kostnader i alpint. Den gir ingen begrensning, men er et utgangspunkt for å utnytte potensialet i hver enkelt løper. Det er en tendens at foreldre og trenere for tidlig i barneklassene blir for opptatt av renn og resultater. Foreldre blir dominerende i å ville for mye på ungenes vegne og tar ut marginer for tidlig.
Man blir fort kortsiktig i hva en gjør og hvordan en tenker. For klubber må alpinsporten legges på et kostnadsnivå som er fornuftig for folk flest. En må uansett øve – øve mye for fremgang. Klubben må finne et opplegg som g jør at man finner smarte løsninger for trivsel og utvikling over tid. Sannsynligheten for å få med flere løpere lengre blir større, og de som vil mest og trener mest, får et miljø å være i.

Langsiktig utviklingsplan