Idrettsglede for alle

Hva er en god VSF’er?

Vi er stolte av å representere Vang Skiløperforening.

Vi er et lag med individualister som er forpliktet til å støtte hverandre i medgang og motgang.

Det er ikke tillatt å snakke nedsettende om andre utøvere eller trenere. Hvis du har noe på hjertet, snakk med den det gjelder eller en leder/trener/foreldrekontakt og få ryddet opp i saken.

Utøvere/trenere/ledere skal ha en åpen dialog som preges av gjensidig respekt. Det betyr at man lojalt følger det som blir bestemt. Er man uenig, eller ønsker andre løsninger, skal dette tas opp med trener/leder på en åpen og ryddig måte. Ingen skal gå bak ryggen på noen i VSF.

På konkurranser og samlinger representerer vi VSF. Vår måte å opptre på som lag/individualister er særdeles viktig for å fremme vår klubb, vår kultur og holdninger. Noen ganger kan det være bedre å være en moralsk vinner enn å stå øverst på seierspallen.

Alle løpere fra junioralder er forpliktet til å bruke VSF sine dresser/luer med egne sponsormerker, dersom ikke andre avtaler forhindrer dette

Alle løpere 11 – 16 år oppfordres til å bruke VSF-bekledning

Løpere fra 13 år oppfordres til å representere VSF under KM stafett. Uttak til stafetter foretas av UK (uttakskomiteen)

Løpere i VSF plikter å delta på minimum to dugnader i løpet av året

Løpere over 16 år plikter å bistå ved to treninger for de yngre gruppene to ganger i løpet av sesongen på forespørsel

VSF gir økonomisk støtte til ulike samlinger og konkurranser. Denne støtten kan bli redusert dersom man ikke følger de retningslinjer som er vedtatt av sportsutvalget eller styret i Vang Skiløperforening.

 • Forventninger til foreldre/foresatte

  • Være en god VSFer
  • Bidra til en positiv idrnettsopplevelse på trening og renn
  • Bidra med dugnadsinnsats etter VSFs retningslinjer
  • Delta på foreldremøter
  • Oppmuntre alle barn og unge - ikke bare egne
  • Respektere arrangørs og TD's avgjørelser
  • Sørge for at utøver stiller til rett tid, med rett utstyr i henhold til oppsatt treningsplan
 • Forventninger til trenere/ledere

  • Være en god VSFer
  • Være et godt forbilde for alle
  • Informere og bevisstgjøre foreldre/foresatte
  • Legge opp treninger slik at de gir mulighet til utvikling for alle - uansett ferdighetsnivå
  • Delta på kurs/møter og sørge for å holde seg faglig oppdatert
  • Følge klubbens retningslinjer og forholde seg til de regler og verdier klubben bestemmer
 • Forventninger til utøvere

  • Være en god VSFer
  • Forholde seg til klubbens retningslinjer - både på trening, skirenn og i andre sammenhenger når man representerer klubben
  • Stille forberedt på trening og ha med seg nødvendig utstyr i henhold til oppsatt treningsplan
  • Være inkluderende og positiv bidragsyter for å skape et godt miljø i gruppe og klubb
 • Forventninger til Sportsutvalget (SU)

  • Være en god VSFer
  • Sørge for et sportslig tilbud til alle som ønsker å gå på ski
  • Sørge for at løperne for muligheten til å utvikle seg uansett nivå
  • Jobbe aktivt med den sportslige utviklingen av klubben
  • Jobbe med rekruttering og kompetanseutvikling
  • Jobbe med å beholde flest mulig, lengst mulig
En god VSF'er