Idrettsglede for alle

Sportsplan

Langrenn

Et utvalg bestående av representanter fra sportslig utvalg og trenerne utarbeidet høsten 2014 vedlagte sportsplan. Sportsplanen er drøftet og vedtatt i trenerforum.

Vang skiløperforening vil at sportsplanen skal definere rammene for treningen/aktiviteten i de ulike aldersgruppene fra skileik og helt opp til seniornivå. Ved å beskrive hva det skal legges vekt på i de ulike årstrinn har vi tro på at en i større grad bevisstgjør og skaper en helhetstenkning i den organiserte langrennstreningen. Vi håper også at sportsplanen skal bidra til å skape et felles syn på hvordan treningen skal gjennomføres for de ulike årstrinn.

«Hva er riktig trening på riktig tidspunkt,- Når gjør vi hva?». Disse spørsmålene er på mange måter den «røde tråden» i sportsplanen.

Sportsplanen bygger på Norges Skiforbunds utviklingstrapp, som beskriver et hensiktsmessig og langsiktig utviklingsforløp fra barnets første møte med skileik og frem til toppidrettsnivå. Mye av innholdet i sportsplanen er hentet fra skiforbundets utviklingstrapp, jf. www.skiforbundet.no

Vi vil at sportsplanen skal tydeliggjøre, gi forutsigbarhet og trygghet hos både trenere, utøvere, og foreldre for hva VSF skal stå for innenfor den organiserte aktiviteten!

Vi ønsker også at sportsplanen skal bidra til å nå de to hovedmålene i vår visjon:

Vang skiløperforening skal være den klubben i Hedmark skikrets med flest og gladest utøvere, den samlet sett største aktiviteten og inkludere alle uansett prestasjonsnivå.

Vi skal legge forholdene til rette for løpere med høye prestasjonsmål, slik at klubbens løpere hevder seg i toppen regionalt og nasjonalt.

Vi forventer derfor at alle VSF`ere gjør seg kjent med innholdet i sportsplanen, og at de følger de retningslinjene som den gir. Sportsplanen skal være et «levende» dokument og meningen er at den skal utvikles og evalueres/revideres årlig.

Sportsplanens innhold er forelagt og vedtatt av styret i langrennsgruppa.

Sportsplan