Idrettsglede for alle

Langrenn

Dugnader

VSF har i mange år hatt en fin tradisjon med kveldsmat inne i klubbhuset etter hver tirsdagstrening på Gåsbu. Kveldsmaten koster 20kr, og det blir servert havregrøt og brødmat. Dette er en sosial og hyggelig avslutning på treningene. I tillegg har vi kiosken åpen etter klubbrenn på onsdager, der en kan kjøpe blant annet wienerbrød og kaffe. For å få til både kveldsmat på tirsdager og kiosk etter klubbrenn er vi avhengig av flinke folk på dugnad! Dugnad for kveldsmat er på tirsdager fra kl. 18:00 til 21:15. Dugnad for kiosken er på onsdager det er klubbrenn fra 17:45 til ca. 21:30. Det er behov for en av foreldrene til utøveren, og man må kunne være med helt til vakta er ferdig. Hvis dagen ikke passer, bytter du med en annen på lista og gir beskjed til vaktansvarlig om bytte. Andre dugnader som forekommer i løpet av sesongen ser du i lista nedenfor.

Dugnader 2023/2024
NårDugnadÅrstrinnNotat
23.09.23Høstdugnad med malingAlle
November / Desember 2023Salg av tennbriketterSr. - 2015(blir fakturert sammen med medlemskontingent
Januar - Mars 2024Kiosk på klubbrenn onsdager2012 - 2016
Januar - Mars 2024Kveldsmat etter trening på tirsdager2012 - 2016
Høst 2023 / Vår 2024Høstmarked/ vårmarked VikingskipetSr. - 2011
27. desember 2023GåsburennetAlle
3. februar 2024StenfjellrundenAlle
Mulig kretsrennAlle
Kveldsmat
Kioskvakt

VSF har i mange år hatt en fin tradisjon med kveldsmat inne i klubbhuset etter hver tirsdagstrening på Gåsbu. Kveldsmaten koster 20kr, og det blir servert havregrøt og brødmat. Dette er en sosial og hyggelig avslutning på treningene. I tillegg har vi kiosken åpen etter klubbrenn på onsdager, der en kan kjøpe blant annet wienerbrød og kaffe. For å få til både kveldsmat på tirsdager og kiosk etter klubbrenn er vi avhengig av flinke folk på dugnad! Dugnad for kveldsmat er på tirsdager fra kl. 18:00 til 21:15. Dugnad for kiosken er på onsdager det er klubbrenn fra 17:45 til ca. 21:30. Det er behov for en av foreldrene til utøveren, og man må kunne være med helt til vakta er ferdig. Hvis dagen ikke passer, bytter du med en annen på lista og gir beskjed til vaktansvarlig om bytte. Andre dugnader som forekommer i løpet av sesongen ser du i lista nedenfor.

VSF har i mange år hatt en fin tradisjon med kveldsmat inne i klubbhuset etter hver tirsdagstrening på Gåsbu. Kveldsmaten koster 20kr, og det blir servert havregrøt og brødmat. Dette er en sosial og hyggelig avslutning på treningene. I tillegg har vi kiosken åpen etter klubbrenn på onsdager, der en kan kjøpe blant annet wienerbrød og kaffe. For å få til både kveldsmat på tirsdager og kiosk etter klubbrenn er vi avhengig av flinke folk på dugnad! Dugnad for kveldsmat er på tirsdager fra kl. 18:00 til 21:15. Dugnad for kiosken er på onsdager det er klubbrenn fra 17:45 til ca. 21:30. Det er behov for en av foreldrene til utøveren, og man må kunne være med helt til vakta er ferdig. Hvis dagen ikke passer, bytter du med en annen på lista og gir beskjed til vaktansvarlig om bytte. Andre dugnader som forekommer i løpet av sesongen ser du i lista nedenfor.