Idrettsglede for alle
Vangski
Anna Bårdseng
|
25. mars 2023

Bestilling av sykkeltøy

Sponset av:
S Farmen Mesterbygg logo

Nettbutikken for sykkeltøy er åpen til og med 27. mars.

Levering er sagt inntil åtte uker, men forventet noe før.

Icon serien er ny og epic er som før. Det kan leses om dette på infosiden i nettbutikken.

Klikk inn og sikre deg landets fineste sykkeldrakt!

Bestilling av sykkeltøy

Anna Bårdseng

Relaterte innlegg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Call to action

Protokoll fra årsmøtet 2024

Vedlagt ligger signert protokoll fra årsmøtet 2024. Linken det refereres til i vedlegget finner du her: Årsmelding...

Anna Bårdseng

Årsmelding

Minner om årsmøtet på Gåsbu 19. mars. Nedenfor ligger det vedlagt årsmelding, regnskap og budsjett for Vang Skiløperforening, samt revisjonsrapport. Det siste vedlegget er et samlet dokument av alle vedleggene....

Anna Bårdseng

Innkalling til årsmøte 19. mars

Årsmøte i Vang Skiløperforening avholdes på Gåsbu, torsdag 19.mars, kl.19.00.Saker som ønskes behandlet, sendes styrets leder Gudbrand Skraastad innen 1.mars.Fraskrivelse av verv, sendes valgkomiteene i de ulike gruppene innen 1. mars.Vanlige årsmøtesaker.Sakspapirer legges tilgjengelig på nettsiden noen dager før årsmøte.Velkommen…...

Anna Bårdseng